O nas

O firmie

O firmie Dyrektorem Zakładu od momentu jego powstania jest prof. dr hab. n. med. Jan Baron.
Zakład Diagnostyki Obrazowej zajmuje przystosowany dla osób niepełnosprawnych parter budynku położonego przy alei Bielskiej 105.

Początkowo w Zakładzie znajdowała się tylko jedna pracownia diagnostyczna, to jest Pracownia Tomografii Komputerowej, w której zainstalowany został tomograf komputerowy PICKER SD600.
W 1994 roku powstała Pracownia Mammografii, a w następnych latach Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Pracownia Rentgenowska.

Dbałość o wysoką jakość świadczonych usług powodowała ciągłą wymianę i modernizację aparatury diagnostycznej.

Obecnie w Zakładzie zainstalowane są nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe kryteria jakości.
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2022 © Tomograf Sp. z o.o.