O nas

O firmie

O firmie Dyrektorem Zakładu od momentu jego powstania jest dr hab. n. med. Jan Baron.
Zakład Diagnostyki Obrazowej zajmuje przystosowany dla osób niepełnosprawnych parter budynku położonego przy alei Bielskiej 105.

Początkowo w Zakładzie znajdowała się tylko jedna pracownia diagnostyczna, to jest Pracownia Tomografii Komputerowej, w której zainstalowany został tomograf komputerowy PICKER SD600.
W 1994 roku powstała Pracownia Mammografii, a w następnych latach Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Pracownia Rentgenowska.

Dbałość o wysoką jakość świadczonych usług powodowała ciągłą wymianę i modernizację aparatury diagnostycznej.

Obecnie w Zakładzie zainstalowane są nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe kryteria jakości.
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.