Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Pracownia tomografii dysponuje 128-rzędowym tomografem komputerowym Somatom Definition AS+ firmy Siemens dodatkowo wyposażonym w dwukomorową strzykawkę automatyczną. Tomograf wyposażony jest we wszystkie możliwe dostępne aplikacje i stosuje zaawansowane sterowanie promieniowaniem lampy rtg w celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu przy jednoczesnej minimalizacji dawki promieniowania. Moc aparatu pozwala na wykonywanie praktycznie wszystkich badań w tym również serca.

W pracowni wykonywane są badania rutynowe głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn. Ponadto w zakładzie wykonywane są badania specjalistyczne takie jak obrazowanie i Angiografia CT w tym unikalna angiografia DSA, Densytometria CT, Dental CT, Wirtualna Kolonoskopia CT, Lung Care, Calcium Scoring, Koronarografia CT, Cardiac CT.

Pakiety zaawansowanych aplikacji klinicznych połączone są w grupy: obrazowanie i analiza onkologiczna, obrazowanie i analiza serca i naczyń wieńcowych, obrazowanie i analiza naczyń,  obrazowanie i analiza neurologiczna, obrazowanie trójwymiarowe i czterowymiarowe i endoskopowe, a nawet analiza blaszki miażdżycowej.

W grupach aplikacji klinicznych znajdują się również pakiety obrazowania czynnościowego i ilościowego oraz oprogramowanie typu CAD (komputerowe wspomaganie diagnozy).

Do podawania kontrastu używana jest automatyczna strzykawka dwukomorowa Stellant firmy Medrad.
W pracowni używane są tylko niejonowe, a więc bezpieczne środki kontrastowe.

Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.