Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Zasada działania:

Tomografia komputerowa (TK) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na warstwowe obrazowanie ludzkiego ciała w oparciu o różny stopień pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez poszczególne tkanki.
W trakcie wykonywania badania lampa rentgenowska wraz z układem detektorów obraca się wokół pacjenta, a stół wraz z pacjentem przesuwa się prostopadle do płaszczyzny obrotu lampa-detektory.
Stopień pochłaniania promieniowania rentgenowskiego jest związany z różną gęstością badanych struktur. Pozwala to na zoabrazowanie i ocenę narządów wewnętrznych.

Przygotowanie do badania ENTEROKLIZA TK

 • 4 godz. przed badaniem nie spożywać pokarmów
 • pić tylko w niewielkich ilościach

Przygotowanie do badania (pozostałe):

W większości przypadków badania tomografii komputerowej nie wymagają specjalnego przygotowania (np. TK zatok, HRCT, układu kostno-stawowego). W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego (np. TK głowy, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, klatki piersiowej, badań angiograficznych) wskazane jest niespożywanie pokarmów na 4 godziny przed badaniem (nie dotyczy chorych na cukrzycę).
W przypadku badania jamy brzusznej i miednicy mniejszej wskazane jest zastosowanie na dzień przed badaniem środków przeczyszczających.
Leki stosowane regularnie należy spożyć zgodnie z harmonogramem.

Pacjentki w ciąży powinny poinformować o na etapie rejestracji terminu badania.
W przypadku karmienia piersią pacjentka zaprzestać karmienia na około dobę po badaniu.

Pacjenci z chorobami nerek powinni dodatkowo dostarczyć aktualny wynik poziomu kreatyniny.

Przebieg badania:

W trakcie badania pacjent znajduje się na ruchomym stole, który przesuwa się przez gantry tomografu. Wszelkie informacje na temat przebiegu badania podawane są na bieżąco przez mikrofon. Badanie trwa około 10 minut. Istotne jest by w trakcie badania starać sie nie poruszyć, w przeciwnym razie powstałe artefakty mogą utrudnić ocenę.
Decyzja o podaniu środka kontrastowego może zostać podjęta przez lekarza w trakcie badania.

Środki kontrastowe:

W większości badań tomograficznych stosowane są substancje o dużym stopniu pochłaniania promieniowania rentgenowskiego – tzw. środki kontrastowe.
Mogą być one podawane dożylnie, doustnie (głównie w badaniach jamy brzusznej i miednicy).
Podanie środka kontrastowego zwiększa wartość diagnostyczną badania.
W Pracowni stosowane są wyłącznie niejonowe środki kontrastowe, należące do grupy najbezpieczniejszych.
Po podaniu środka kontrastowego może pojawić się uczucie gorąca.

Wynik badania:

Do każdego wyniku dołączana jest płyta DVD, opis badania oraz dostarczone przez pacjenta wyniki badań poprzednich.
Na życzenie pacjenta, za dodatkową opłatą, wydawany jest komplet zdjęć na kliszach.
W przypadku badań płatnych wydawana jest również faktura potwierdzająca zapłątę za badanie.

Wykonywane badania:

Badanie głowy:
 • TK głowy,
 • TK zatok obocznych nosa,
 • TK przysadki mózgowej,
 • TK oczodołów,
 • TK twarzoczaszki,
 • TK piramid kości skroniowych,
 • TK żuchwy,
 • TK nosogardzieli.
Badanie szyi:
 • TK szyi,
 • TK krtani.
Badanie klatki piersiowej:
 • TK klatki piersiowej i śródpiersia,
 • TK płuc – HRCT.
Badanie jamy brzusznej miednicy mniejszej:
 • TK jamy brzusznej (w tym badania wielofazowe),
 • TK miednicy mniejszej.
Badanie kości i stawów:
 • TK kręgosłupa – szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego,
 • TK barku,
 • TK ramienia,
 • TK dłoni,
 • TK stawów krzyżowo-biodrowych,
 • TK stawów biodrowych,
 • TK uda,
 • TK podudzia,
 • TK stopy,
 • TK stawu skokowego,
 • TK stawu kolanowego,
 • TK stawu łokciowego,
 • TK nadgarstka.
Badania angiograficzne TK:
 • tętnic wewnątrzmózgowych,
 • tętnic szyjnych i kręgowych,
 • aorty brzusznej,
 • tętnic płucnych,
 • tętnic nerkowych,
 • tętnic biodrowych,
 • tętnic kończyn dolnych.
Pozostałe:
 • perfuza TK,
 • Calcium scoring,
 • TK serca i naczyń wieńcowych,
 • wirtualna bronchoskopia,
 • wirtualna kolonoskopia (Przygotowanie do badania),
 • dental TK,
 • densytometria TK.

W celu umówienia terminu badania prosimy o wizytę w Naszych Pracowniach lub kontakt telefoniczny.
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2022 © Tomograf Sp. z o.o.