Badanie MR piersi

Badanie MR piersi pozwala na precyzyjne różnicowanie charakteru zmian obecnych w gruczołach piersiowych, pozwala również na ocenę piersi po zabiegach chirurgicznych.


Badanie MR PIERSI powinno być wykonane:

  1. między 5 a 12 dniem cyklu,
  2. 3 miesiące po zakończeniu hormonoterapii,
  3. 1 rok po zabiegu operacyjnym i radioterapii,
  4. 6 miesięcy po biopsji mammotomicznej (gruboigłowej)


Wskazane jest aby kobieta zgłaszająca się do badania posiadała aktualne wyniki badań:

  • USG piersi,
  • mammografii RTG – nie dotyczy kobiet z mutacją BRCA1 i BRCA2 (genetyka).
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.