Tomografia Komputerowa

Cennik badań Tomografii Komputerowej

Rodzaj badania Tomografii Komputerowej Cena
 Badanie bez kontrastu 240,- PLN
 Badanie z kontrastem 280,- PLN
 Badanie wielofazowe 320,- PLN
 Badanie wielofazowe brzuch + miednica 480,- PLN
 Angiografia (w tym angiografia subtrakcyjna DSA) 480,- PLN
 Serce i naczynia wieńcowe 680,- PLN
 Calcium Scoring (ilościowa ocena wapiennych blaszek miażdżycowych w
  tętnicach wieńcowych)
280,- PLN
 Dental CT (szczęka lub żuchwa) 280,- PLN
 Densytometria (ilościowa ocena stopnia uwapnienia kości, pomiar
  kręgów lędźwiowych)
240,- PLN
 Kolonoskopia wirtualna 580,- PLN
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2014 © Tomograf Sp. z o.o.