Dokumenty do pobrania

Formularze do wypełnienia przed badaniem:


Badanie tomograficzne:  ct.pdf
Badanie rezonansem:  mri.pdf
Badanie RTG:  rtg.pdf
Badanie USG:  usg.pdf
Badanie mammograficzne:  mm.pdf

Wzór upoważnienia do odbioru wyniku:
 upowaznienie.pdf


Do otwarcia formularzy potrzebny jest program
Adobe Acrobat Reader, można go pobrać tutaj:

Rejestracja

W pracowniach Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej "TOMOGRAF" Sp. z o.o. wykonywane są zarówno badania w ramach NFZ (bezpłatnie) jak również badania odpłatne.

Umówienie terminu badania możliwe jest w siedzibach Pracowni wykonujących badania:

Pracownia Tychy - al. Bielska 105

Rejestracja na badania: Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, USG, Mammografii, Rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) oraz Pantomografii:

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 9.00 - 14.00

Tel.: 32 217 51 40


Rejestracja do Przychodni Ortopedycznej:

Nieczynne do odwołania.Pracownia Mikołów - ul. Waryńskiego 4

Rejestracja na badania: Tomografii Komputerowej, Rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG):

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 18.00

Tel.: 32 322 03 77W celu rejestracji badania bezpłatnego (NFZ) należy obowiązkowo dostarczyć następujące dokumenty:
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadkach gdy podstawą ubezpieczenia jest coś poza ubezpieczeniem w miejscu pracy lub emeryturą)
  • czytelnie wypełnione skierowanie,
oraz opcjonalnie
  • wyniki poprzednich badań obrazowych.

W celu rejestracji badania odpłatnego należy dostarczyć skierowanie oraz wyniki poprzednich badań obrazowych.

Istnieje możliwość dokonania płatności kartami płatniczymi.
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2019 © Tomograf Sp. z o.o.