Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nasza pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona jest w dwa aparaty firmy Siemens - MAGNETOM Spectra o natężeniu pola 3,0T oraz AVANTO o natężeniu pola 1,5T. 

Aparat 1,5T Avanto I Class SQ Engine firmy Siemens należy do najbardziej zaawansowanych systemów MRI na świecie. W trakcie badania może wykorzystywać do 18 kanałów zbierania danych, dzięki czemu czas badania skraca się w sposób znaczący, a niektóre badania lub ich fragmenty stają się w ogóle możliwe do wykonania. Dodatkowo aparat wyposażony jest w najmocniejszy dostępny system gradientów, o amplitudzie 45mT/m i o czasie narastania 200 mT/m/s.
Aparat wyposażony jest we wszystkie możliwe nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalające na wykonanie praktycznie każdego badania z zakresu MRI .

Pakiety kliniczne obejmują obrazowanie neurologiczne wraz traktografią, spektroskopią i badaniami czynnościowymi, pełne obrazowanie kardiologiczne, pełne obrazowanie z zakresu onkologii, gastrologii, nefrologii i  ortopedii oraz różne techniki obrazowania naczyń krwionośnych.
Rutynowe stosowanie zaawansowanych sekwencji obrazowania, w tym również sekwencji opartych o dyfuzję cząsteczek, czy ich podatność magnetyczną pozwala na postawienie właściwej diagnozy praktycznie w każdym przypadku.

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonywane są rutynowe badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, kości i stawów a także badania specjalistyczne czynnościowe, ilościowe i morfologiczne w obrębie całego ciała.

Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.