Tomografia komputerowa

Przygotowania, przeciwskazania, przebieg badania

Tomografia komputerowa (TK) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na warstwowe obrazowanie ludzkiego ciała w oparciu o różny stopień pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez poszczególne tkanki. Pozwala to na obrazowanie i ocenę narządów wewnętrznych.

Badania możecie Państwo wykonać w Tychach lub Mikołowie.
Badanie głowy:
 • TK głowy,
 • TK zatok obocznych nosa,
 • TK oczodołów,
 • TK twarzoczaszki,
 • TK piramid kości skroniowych,
 • TK żuchwy,
 • TK nosogardzieli.
Badanie szyi:
 • TK szyi,
 • TK krtani.
Badanie klatki piersiowej:
 • TK klatki piersiowej i śródpiersia,
 • TK płuc – HRCT
Badanie jamy brzusznej miednicy mniejszej:
 • TK jamy brzusznej (w tym badania wielofazowe),
 • TK miednicy mniejszej.
Pozostałe:
 • Perfuza TK,
 • Calcium scoring,
 • TK serca i naczyń wieńcowych,
 • Wirtualna bronchoskopia,
 • Wirtualna kolonoskopia (Przygotowanie do badania),
 • Dental TK,
 • Densytometria TK.
image/svg+xmlimage/svg+xml
image/svg+xmlimage/svg+xml
Badanie kości i stawów:
 • TK kręgosłupa szyjnego,
 • TK kręgosłupa piersiowego,
 • TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego,
 • TK barku,
 • TK ramienia,
 • TK dłoni,
 • TK stawów krzyżowo-biodrowych,
 • TK stawów biodrowych,
 • TK uda,
 • TK podudzia,
 • TK stopy,
 • TK stawu skokowego,
 • TK stawu kolanowego,
 • TK stawu łokciowego,
 • TK nadgarstka.
Badania angiograficzne TK:
 • Tętnic wewnątrzmózgowych,
 • Tętnic szyjnych i kręgowych,
 • Aorty brzusznej,
 • Tętnic płucnych,
 • Tętnic nerkowych,
 • Tętnic biodrowych,
 • Tętnic kończyn dolnych.

Przygotowanie do badania:

 • W większości przypadków badania tomografii komputerowej nie wymagają specjalnego przygotowania (np. TK zatok, HRCT, TK układu kostno-stawowego).
 • W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego (np. TK głowy, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, klatki piersiowej, badania angiograficzne) wskazane jest niespożywanie pokarmów na 4 godziny przed badaniem (nie dotyczy chorych na cukrzycę). Konieczne jest dostarczenie aktualnego wyniku poziomu kreatyniny - szczególnie istotnego u pacjentów z chorobami nerek.
 • W przypadku badania jamy brzusznej i miednicy mniejszej, wskazane jest zastosowanie na dzień przed badaniem środków przeczyszczających.

Przygotowanie do badania ENTEROKLIZA TK:

 • 4 godz. przed badaniem nie spożywać pokarmów
 • pić tylko w niewielkich ilościach
Leki stosowane regularnie należy spożyć zgodnie z harmonogramem.
Brak jest bezwzględnych przeciwwskazań do badania TK, istnieją natomiast przeciwwskazania względne związane z użyciem promieniowania jonizującego. Są to przede wszystkim ciąża lub przeciwwskazania do dożylnego podania kontrastu, w tym alergia na środki kontrastowe, niewydolnośd nerek i nadczynność tarczycy.

Pacjentki w ciąży powinny poinformować o tym na etapie rejestracji terminu badania. W przypadku karmienia piersią pacjentka powinna zaprzestać karmienia przez około dobę po badaniu.

Przebieg badania


W trakcie badania pacjent znajduje się na ruchomym stole, który przesuwa się przez aparat. Wszelkie informacje na temat przebiegu badania podawane są na bieżąco przez mikrofon. Badanie trwa około 10 minut. Istotne jest by w trakcie badania starać się nie poruszać, w przeciwnym razie ocena badania może być utrudniona.
Decyzja o dożylnym podaniu środka kontrastowego może zostać podjęta przez lekarza w trakcie badania.


Środki kontrastowe


W większości badań tomograficznych stosowane są tzw. środki kontrastowe.
Mogą być one podawane dożylnie lub doustnie (głównie w badaniach jamy brzusznej i miednicy).
Podanie środka kontrastowego może zwiększyć wartość diagnostyczną badania.
W Pracowni stosowane są wyłącznie niejonowe środki kontrastowe, należące do grupy najbezpieczniejszych.
Po podaniu środka kontrastowego może pojawić się uczucie gorąca.


Wynik badania


Do każdego wyniku dołączana jest płyta DVD z obrazami, opis badania oraz dostarczone przez pacjenta wyniki badań poprzednich.

W przypadku badań płatnych wydawana jest również faktura potwierdzająca zapłatę za badanie.

Formularz do wypełnienia przed badaniem:

Pracownia Tomografii Komputerowej - ankieta oraz informacja o badaniu

Wzór upoważnienia do odbioru wyniku:

Upoważnienie do odbioru wyników badań

Poznaj pracownie

Pracownia Tomografii Komputerowej w Tychach

Pracownia tomografii dysponuje 128-rzędowym tomografem komputerowym Somatom Definition AS+ firmy Siemens, wyposażonym dodatkowo w dwukomorową strzykawkę automatyczną. Tomograf wyposażony jest we wszystkie dostępne aplikacje i stosuje zaawansowane sterowanie promieniowaniem lampy rtg w celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu przy jednoczesnej minimalizacji dawki promieniowania. Moc aparatu pozwala na wykonywanie praktycznie wszystkich badań,również serca.

W pracowni wykonywane są badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn.
Wykonujemy również badania specjalistyczne, takie jak: Angiografia CT, w tym Angiografia DSA, Densytometria CT, Dental CT, Wirtualna Kolonoskopia CT, Lung Care, Calcium Scoring, Koronarografia CT, Cardiac CT.

Zaawansowane aplikacje kliniczne pozwalają na obrazowanie onkologiczne, obrazowanie serca i naczyń wieńcowych, obrazowanie pozostałych naczyń, obrazowanie neurologiczne, obrazowanie trójwymiarowe, czterowymiarowe i endoskopowe, a nawet analizę blaszki miażdżycowej.
W naszej pracowni mamy również możliwość obrazowania czynnościowego.
Korzystamy z oprogramowania typu CAD (komputerowe wspomaganie diagnozy).

Do podawania kontrastu używana jest automatyczna strzykawka dwukomorowa Stellant firmy Medrad. W pracowni używane są tylko niejonoweśrodki kontrastowe, należące do najbezpieczniejszych.

Poznaj pracownie

Pracownia Tomografii Komputerowej w Mikołowie

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny 16-warstwowy tomograf komputerowy Somatom Sensation Cardiac firmy Siemens, przeznaczony do wykonywania wszystkich badań z zakresu tomografii komputerowej, w tym obrazowania serca i naczyń wieńcowych.

Nowoczesna konstrukcja aparatu pozwala z jednej strony na dużą redukcję dawki promieniowania poprzez zastosowanie inteligentnego sterowania prądem lampy rtg, a z drugiej strony duża moc aparatu pozwala na wykonanie praktycznie każdego badania w czasie nie przekraczającym kilkunastu sekund niezależnie od masy pacjenta.
Tomograf należy do linii Sensation firmy Siemens, czyli do linii najbardziej zaawansowanych aparatów tej firmy i jednocześnie jednych z najlepszych na świecie tomografów komputerowych.

W pracowni wykonywane są badania głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn.
Wykonujemy również badania specjalistyczne, takie jak: Angiografia CT, w tym Angiografia DSA, Densytometria CT, Dental CT, Wirtualna Kolonoskopia CT, Lung Care, Calcium Scoring, Koronarografia CT, Cardiac CT.

Zaawansowane aplikacje kliniczne pozwalają na obrazowanie onkologiczne, obrazowanie serca i naczyń wieńcowych, obrazowanie pozostałych naczyń, obrazowanie neurologiczne, obrazowanie trójwymiarowe, czterowymiarowe i endoskopowe.

W naszej pracowni mamy również możliwość obrazowania czynnościowego.
Korzystamy z oprogramowania typu CAD (komputerowe wspomaganie diagnozy).

Do podawania kontrastu używana jest automatyczna strzykawka dwukomorowa Stellant firmy Medrad. W pracowni używane są tylko niejonowe środki kontrastowe, należące do najbezpieczniejszych.

Kontakt

logo tomograf
Oddział Tychy:
Al. Bielska 105, 43-100 Tychy
Telefon:
+48 32 217 51 40
Rejestracja/Ustalanie terminów badań
Informacja o pierwszych wolnych terminach
Informacja czy wynik badania jest gotowy do odbioru
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 9.00 - 14.00
Mapa dojazdu
Oddział Mikołów:
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
Telefon:
+48 32 322 03 77
Rejestracja / Ustalanie terminów badań
Informacja o pierwszych wolnych terminach
Informacja czy wynik badania jest gotowy do odbioru
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Mapa dojazdu
Go to top