Ikona Pracownia Tomografii Komputerowej

Tomografia Komputerowa

Cennik

Rodzaj badania

Cena [ZŁ]

Angiografia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych)

630

TK (enterografia)

630

TK jamy brzusznej (bez i z kontrastem, wielofazowe)

390

TK jamy brzusznej (bez kontrastu)

300

TK jamy brzusznej (wielofazowe)

480

TK klatki piersiowej i śródpiersia (bez i z kontrastem)

390

TK klatki piersiowej i śródpiersia (bez kontrastu)

300

TK klatki piersiowej i śródpiersia (wielofazowe)

480

TK kończyn (kości i stawy) (bez i z kontrastem)

390

TK kończyn (kości i stawy) (bez kontrastu)

300

TK kręgosłupa (C, Th, L-S) (bez i z kontrastem)

390

TK kręgosłupa (C, Th, L-S) (bez kontrastu)

300

TK mózgowia (bez i z kontrastem)

320

TK mózgowia (bez kontrastu)

250

TK oczodołów (bez i z kontrastem)

320

TK oczodołów (bez kontrastu)

250

TK piramid kości skroniowych (bez i z kontrastem)

320

TK piramid kości skroniowych (bez kontrastu)

250

TK serca – calcium scoring (ocena zwapnień tętnic wieńcowych)

370

TK serca – ocena morfologii i czynności serca

750

TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) (bez i z kontrastem)

390

TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) (bez kontrastu)

300

TK twarzoczaszki (bez i z kontrastem)

320

TK twarzoczaszki (bez kontrastu)

250

TK zatok obocznych nosa (bez i z kontrastem)

320

TK zatok obocznych nosa (bez kontrastu)

250

TK, Densytometria

340

TK, Dental

340

TK, głowa - stawy skroniowo-żuchwowe - badanie bez kontrastu

250

TK, jama brzuszna i miednica - badanie bez kontrastu

520

TK, jama brzuszna i miednica - badanie bez kontrastu i z kontrastem (wielofazowe)

630

TK, klatka piersiowa - płuca - badanie bez kontrastu (HRCT)

250

TK, kolonografia (wirtualna kolonografia)

630

TK, miednica - badanie bez kontrastu

300

TK, miednica - badanie bez kontrastu i z kontrastem

390

TK, miednica - badanie wielofazowe

480

TK, serce - badanie bez kontrastu

370

TK, Toposkan

170


Cennik możliwy do pobrania:
Cennik Tomografia Komputerowa
Ikona Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Rezonans Magnetyczny

Cennik

Rodzaj badania

Cena [ZŁ]

Angiografia MRI (bez i z kontrastem)

780

Angiografia MRI (bez kontrastu)

550

MRI serca - badanie czynnościowe i morfologiczne - bez wzmocnienia kontrastowego lub bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

1300

MRI badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

780

MRI całego ciała (bez kontrastu)

2070

MRI Cholangiografia

600

MRI dwóch odcinków kręgosłupa (bez i z kontrastem)

990

MRI dwóch odcinków kręgosłupa (bez kontrastu)

820

MRI jamy brzusznej - enterografia

970

MRI jamy brzusznej (bez i z kontrastem)

710

MRI jamy brzusznej (bez kontrastu)

550

MRI jednego odcinka kręgosłupa (C, Th, L, S-Co) (bez i z kontrastem)

710

MRI jednego odcinka kręgosłupa (C, Th, L, S-Co) (bez kontrastu)

550

MRI klatki piersiowej (bez i z kontrastem)

710

MRI klatki piersiowej (bez kontrastu)

550

MRI kończyn (kości i stawy) (bez i z kontrastem)

710

MRI kończyn (kości i stawy) (bez kontrastu)

550

MRI miednicy (bez i z kontrastem)

710

MRI miednicy (bez kontrastu)

550

MRI mózgowia (bez i z kontrastem)

710

MRI mózgowia (bez kontrastu)

550

MRI oczodołów (bez i z kontrastem)

710

MRI oczodołów (bez kontrastu)

550

MRI piersi (mammografia MRI)

970

MRI piramid kości skroniowych (kątów mostowo-móżdżkowych) (bez i z kontrastem)

710

MRI piramid kości skroniowych (kątów mostowo-móżdżkowych) (bez kontrastu)

550

MRI prostaty

870

MRI przysadki mózgowej (bez i z kontrastem)

710

MRI przysadki mózgowej (bez kontrastu)

550

MRI szyi (bez i z kontrastem)

710

MRI szyi (bez kontrastu)

550

MRI trzech odcinków kręgosłupa (bez kontrastu)

1150

MRI twarzoczaszki (bez i z kontrastem)

710

MRI twarzoczaszki (bez kontrastu)

550

MRI wątroby z kontrastem hepatotropowym

1350

MRI zatok obocznych nosa (bez i z kontrastem)

710

MRI zatok obocznych nosa (bez kontrastu)

550

MRI, głowa - staw skroniowo-żuchwowy prawy i lewy - badanie bez kontrastu

230

MRI, Spektroskopia

970


Cennik możliwy do pobrania:
Cennik rezonans magnetyczny
Ikona Pracownia Mammografii

Mammografia

Cennik

Rodzaj badania

Cena [ZŁ]

Mammografia

Wykonujemy jedynie w ramach badań refundowanych przez NFZ

Mammografia jednej piersi

Wykonujemy jedynie w ramach badań refundowanych przez NFZ

Ikona Pracownia Pantomografii

Pantomografia

Cennik

Rodzaj badania

Cena [ZŁ]

Pantomografia - odcinek przedni

100

Pantomografia - stawy skroniowo-żuchwowe (czynnościowe)

120

Pantomografia - zdjęcie panoramiczne

100

Pantomografia - zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

100


Cennik możliwy do pobrania:
Cennik Pantomografia
Ikona Pracownia USG

USG

Cennik

Rodzaj badania

Cena [ZŁ]

USG jamy brzusznej i miednicy

260

USG moszny

160

USG narządu ruchu

190

USG pachwin (obustronnie)

190

USG pachwiny (prawej lub lewej)

190

USG piersi (prawej i lewej)

210

USG płuc i opłucnej

160

USG ścięgna piętowego Achillesa

160

USG ślinianek

170

USG szyi

280

USG tarczycy

190

USG tkanki podskórnej, powłoki jamy brzusznej

190

USG wątroby - elastografia

310

USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie

160

USG, pierś (prawa lub lewa)

110

Doppler USG, aorta brzuszna i tętnice biodrowe

190

Doppler USG, tętnice kończyn dolnych

300

Doppler USG, tętnice kończyn górnych

300

Doppler USG, tętnice jedynej kończyny (górnej lub dolnej)

190

Doppler USG, tętnice mózgowe

190

Doppler USG, tętnice nerkowe

190

Doppler USG, tętnice szyjne i kręgowe

190

Doppler USG, żyła główna dolna

190

Doppler USG, żyła wrotna

190

Doppler USG, żył kończyn dolnych

300

Doppler USG, żył kończyn górnych

300

Doppler USG, żył jedynej kończyny (dolnej lub górnej)

190

Doppler USG, żyły szyjne

190


Cennik możliwy do pobrania:
Cennik USG
Ikona Pracownia Rentgenowska

RTG

Cennik

Rodzaj badania

Cena [ZŁ]

RTG - urografia z kontrastem niejonowym

250

RTG - wiek kostny

60

RTG barku (AP)

60

RTG barku (transtorakalna)

60

RTG czaszki (PA i boczna)

80

RTG dodatkowa projekcja

40

RTG klatki piersiowej (boczna)

60

RTG klatki piersiowej (PA i boczna)

80

RTG klatki piersiowej (PA)

60

RTG kolana (AP i boczna)

80

RTG kości krzyżowej (AP i boczna)

80

RTG kości miednicy (AP)

60

RTG kości nosowej (celowane)

60

RTG kości piętowej - osiowe

60

RTG kości piętowej (boczna i osiowa)

60

RTG kości piętowej (boczna)

60

RTG kości podudzia (AP i boczna)

80

RTG kości przedramienia (AP i boczna)

80

RTG kości ramiennej (AP i boczna)

80

RTG kości udowej (AP i boczna)

80

RTG kręgosłupa lędźwiowego (AP i boczna)

80

RTG kręgosłupa lędzwiowego (czynnościowe)

80

RTG kręgosłupa piersiowego (AP i boczna)

80

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego (AP na stojąco)

80

RTG kręgosłupa szyjnego (AP i boczna)

80

RTG kręgosłupa szyjnego (czynnościowe x2)

80

RTG kręgosłupa szyjnego (skośne x2)

80

RTG łopatki (AP i styczna)

60

RTG mostka (boczna i skośna)

80

RTG nadgarstka (AP i boczna)

80

RTG nosogardła (boczna)

60

RTG obojczyka (AP)

60

RTG oczodołu/oczodołów (celowane)

60

RTG palca (AP i boczna/skośna)

80

RTG palca ręki (grzbietowo-dłoniowa i skośna)

80

RTG piramidy kości skroniowej

60

RTG porównawcze rąk (AP i skośna)

80

RTG preparatu

60

RTG przeglądowe jamy brzusznej (AP lub PA)

80

RTG ręki (grzbietowo-dłoniowa i boczna/skośna)

80

RTG rzepki (osiowa)

60

RTG siodła tureckiego (celowane)

60

RTG spojenia łonowego (PA)

60

RTG stawów biodrowych (prawy i lewy) (AP)

80

RTG stawów kolanowych (AP i boczna)

140

RTG stawów krzyżowo-biodrowych (AP i 2x skośna)

120

RTG stawów mostkowo-obojczykowych (PA i 2x skośna)

80

RTG stawu biodrowego (AP)

80

RTG stawu łokciowego (AP i boczna)

80

RTG stawu skokowego (prawego lub lewego) (AP i boczna)

80

RTG stawu skroniowo-żuchwowego (celowane)

60

RTG stóp (grzbietowo-podeszwowa i 2x boczna/skośna)

120

RTG stopy (grzbietowo-podeszwowa i boczna/skośna)

80

RTG szyi - tkanki miękkie (AP i boczna)

80

RTG zatok (celowane)

60

RTG żeber (AP/PA i skośna)

60

RTG żeber (celowane)

60

RTG żeber (skośna)

60

RTG zębu obrotnika (AP i boczna)

80

RTG żuchwy (celowane)

60

RTG żuchwy (PA i 2x skośna)

80

RTG ORTO kończyn dolnych

220

RTG ORTO kręgosłupa (AP)

200

RTG ORTO kręgosłupa (AP i boczna)

300


Cennik możliwy do pobrania:
Cennik RTG

Kontakt

logo tomograf
Oddział Tychy:
Al. Bielska 105, 43-100 Tychy
Telefon:
+48 32 217 51 40
Rejestracja/Ustalanie terminów badań
Informacja o pierwszych wolnych terminach
Informacja czy wynik badania jest gotowy do odbioru
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 9.00 - 14.00
Mapa dojazdu
Oddział Mikołów:
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
Telefon:
+48 32 322 03 77
Rejestracja / Ustalanie terminów badań
Informacja o pierwszych wolnych terminach
Informacja czy wynik badania jest gotowy do odbioru
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Mapa dojazdu
Go to top