Pracownia Rentgenowska

Pracownia Rentgenowska wyposażona jest w aparat rtg Multix Pro firmy Siemens.
Aparat jest w pełni zautomatyzowany i  w celu wykonania zdjęcia rtg wymaga jedynie ustawienia pacjenta, pozostałe czynności związane z prawidłowym doborem warunków ekspozycji odbywają się automatycznie.
W trakcie ekspozycji monitorowana jest dawka promieniowania, dzięki czemu można uzyskać najwyższej jakości zdjęcia rtg przy możliwie najmniejszym promieniowaniu rtg.

Zdjęcia wywoływane są przy pomocy zaawansowanego systemu dziennego AGFA Compact E.O.S.

Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.