Pracownia Mammografii


Pracownia Mammografii wyposażona jest w zaawansowany, w pełni zautomatyzowany system Senographe 800 T firmy General Electric, spełniający najostrzejsze normy jakości obrazowania i dawki promieniowania jakie obowiązują w mammografii przesiewowej.
Zdjęcia wywoływane są przy pomocy dedykowanej wywoływarki AGFA Mammoray E.O.S.


Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.