Pracownia USG

Pracownia USG Pracownia wyposażona jest w nowoczesny aparat Hitachi Aloka Arietta V70.
Aparat wyposażony jest w głowice o częstotliwości od 2MHz do 10MHz, służące do obrazowania narządów jamy brzusznej, miednicy, narządów położonych pod powierzchnia skóry, serca i naczyń w tym naczyń wewnątrzczaszkowych.

Znakomite jakość obrazu uzyskiwana jest dzięki zaawansowanej elektronice jak i zaimplementowanym aplikacjom. Standardem jest obrazowanie przy użyciu drugiej harmonicznej, doppler tkankowy, Doppler kierunkowy, Doppler mocy.

W pracowni wykonywane są badania narządów szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z użyciem technik dopplerowskich oraz badania Dopplerowskie żył i tętnic, również wewnątrzczaszkowych.
Aparat jest zgodny ze standardem DICOM a wszystkie badania są archiwizowane w systemie PACS zainstalowanym w Zakładzie.

Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.