Mammografia

Mammografia jest metodą wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie w celu uwidocznienia struktury gruczołów piersiowych, jest podstawowym badaniem radiologicznym służącym do ich oceny u kobiet po 40 roku życia. Badaniem pierwszego rzutu w ocenie gruczołów piersiowych u kobiet poniżej 40 roku życia jest badanie ultrasonograficzne również wykonywane w Pracowni USG. Badaniem pozwalającym na dokładną ocenę gruczołów piersiowych jest badanie MR.
Badanie USG nie wymaga wcześniejszego przygotowania, wskazane jest jednak by wykonywać je w I fazie cyklu (najlepiej między 6 a 12 dniem).
W dniu badania należy ograniczyć stosowanie środków kosmetycznych na okolicę gruczołów piersiowych oraz dołów pachowych.
Należy dostarczyć wyniki badań poprzednich do porównania.

W Pracowni Tomograf wykonywane są badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”, jak również badania odpłatne.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi obejmuje kobiety w wieku 50 do 69 lat, u których nie była wykonywana mammografia w ciągu ostatnich 2 lat. Do wykonania badania w ramach programu nie jest wymagane skierowanie, badanie jest bezpłatne.

W celu umówienia terminu badania prosimy o wizytę w Naszej Pracowni w Tychach lub kontakt telefoniczny.
Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.