Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Pracownia wyposażona jest w nowoczesny 16 warstwowy tomograf komputerowy Somatom Sensation Cardiac firmy Siemens przeznaczony do wykonywania wszystkich badań z zakresu tomografii komputerowej, w tym obrazowania serca i naczyń wieńcowych.

Nowoczesna konstrukcja aparatu pozwala z jednej strony na dużą redukcję dawki promieniowania poprzez zastosowanie inteligentnego sterowania prądem lampy rtg, a drugiej strony duża moc aparatu pozwala na wykonanie praktycznie każdego badania w czasie nie przekraczającym kilkunastu sekund niezależnie od masy pacjenta, bez potrzeby oczekiwania na schłodzenie lampy.

Tomograf należy do linii Sensation firmy Siemens, czyli do linii najbardziej zaawansowanych aparatów tej firmy i jednocześnie jednych z najlepszych na świecie tomografów komputerowych.

W pracowni wykonywane są badania rutynowe głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i kończyn. Ponadto w zakładzie wykonywane są badania specjalistyczne takie jak: Angiografia CT, Densytometria CT, Dental CT, Wirtualna Kolonoskopia CT, Lung Care, Calcium Scoring, Koronarografia CT, Cardiac CT.

Pakiety aplikacji klinicznych połączone są w grupy: obrazowanie i analiza onkologiczna, obrazowanie i analiza serca i naczyń wieńcowych, obrazowanie i analiza naczyń, obrazowanie i analiza neurologiczna, obrazowanie trójwymiarowe i czterowymiarowe i obrazowanie endoskopowe.

W grupach aplikacji klinicznych znajdują się również pakiety obrazowania czynnościowego i ilościowego oraz oprogramowanie typu CAD (komputerowe wspomaganie diagnozy).

Do podawania kontrastu używana jest automatyczna strzykawka Vistron CT firmy Medrad.
W pracowni używane są tylko niejonowe, a więc bezpieczne środki kontrastowe.

Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2022 © Tomograf Sp. z o.o.