Pracownia Rentgenowska

Pracownia Rentgenowska wyposażona jest w aparat rtg Multix Compact K firmy Siemens.

Aparat jest w pełni zautomatyzowany i  w celu wykonania zdjęcia rtg wymaga jedynie ustawienia pacjenta. Pozostałe czynności związane z prawidłowym doborem warunków ekspozycji odbywają się automatycznie.
W trakcie ekspozycji monitorowana jest dawka promieniowania, dzięki czemu można uzyskać najwyższej jakości zdjęcia rtg przy możliwie najmniejszym promieniowaniu rtg.

Do góry
Wstecz
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej Tomograf Sp. z o.o. | NIP: 646 10 07 954 | REGON: 271268385 | Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955

Copyright 2021 © Tomograf Sp. z o.o.