Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG
oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG
na zdrowie ludzi i na środowisko


Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej „TOMOGRAF” sp. z o.o
z siedzibą przy al. Bielskiej 105 w Tychach oraz ul. Waryńskiego 4 w
Mikołowie

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat rtg Multix Pro firmy Siemens

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat rtg MAMOMAT FUSION firmy Siemens

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat rtg SIRONA ORTHOPHOS SL 2D firmy Sirona

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat rtg SOMATOM DEFINITION AS firmy Siemens

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat rtg MULTIX IMPACT firmy Siemens

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat rtg SOMATOM SENSATIONE 64 firmy Siemens

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego tj. medycznych pracowni rentgenowskich

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg:
  • decyzja NS-HR-.9020.168.2016 nr 6 z dnia 13-01-2009 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg

  • decyzja NS/HR-432-911-08 nr 7 z dnia 13-01-2009 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do zdjęć MULTIX PRO firmy SIEMENS

  • decyzja NS-HR.9026.2.194.2021 nr 38/2017 z dnia 11-08-2021 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg

  • decyzja nr 368/2021 z dnia 11-08-2021 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg MAMOMAT FUSION firmy Siemens

  • decyzja nr 38/2017 z dnia 03-02-2017 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg

  • decyzja nr 39/2017 z dnia 03-02-2017 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg ORTHOPHOS SL 2D firmy Sirona

  • decyzja nr 322/2022 z dnia 22-07-2022 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg

  • decyzja nr 323/2022 z dnia 22-07-2022 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg MULTIX IMPACT firmy Siemens

  • decyzja nr 154/2016 z dnia07-06-2016r. roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg

  • decyzja nr 155/2016 z dnia 07-06-2016 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg SOMATOM DEFINITION AS

  • decyzja nr 185/2016 z dnia 27-06-2016r. roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg

  • decyzja nr 186/2016 z dnia 27-06-2016 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu SOMATOM SENSATION 64 firmy Siemens

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 11.07.2022 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg MULTIX IMPACT firmy Siemens.
W dniu 29.07.2021 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg MAMOMAT FUSION firmy Siemens.
W dniu 02.07.2017 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatu ORHOPHOS SL 2D firmy Sirona.
W dniu 01.06.2016r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg SOMATOM DEFINITION AS i aparatu rtg SOMATOM SENSATION 64.

Podczas  pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Kontakt

logo tomograf
Oddział Tychy:
Al. Bielska 105, 43-100 Tychy
Telefon:
+48 32 217 51 40
Rejestracja/Ustalanie terminów badań
Informacja o pierwszych wolnych terminach
Informacja czy wynik badania jest gotowy do odbioru
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 9.00 - 14.00
Mapa dojazdu
Oddział Mikołów:
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
Telefon:
+48 32 322 03 77
Rejestracja / Ustalanie terminów badań
Informacja o pierwszych wolnych terminach
Informacja czy wynik badania jest gotowy do odbioru
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Mapa dojazdu
Go to top